هدر سایت
- -

درجه غماز

برای شناخت درجه غماز بهتر است علاوه بر شناخت علمی آن، ملودی ای که در آن درجه نیز خوانده می شود را نیز شناخت. اصطلاح جواب مقامات در میان قراء همگی همان غماز است.