یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

دسته بندی مقامات

مقامات به سه دسته تقسیم می شود:

الف): مقامات اصلی که میان صاحب نظران مورد اختلاف است و از ۷ الی ۴۰ مقام یا بیشتر نام برده اند.

ب): مقامات فرعی. از تمرکز یک صدا در سلّم موسیقایی بر روی درجه ای خاص، مقام فرعی ایجاد می شود.

ج): مقامات مرکب. از اتصال اجناس موسیقایی در کنار یکدیگر، مقامات مرکب ایجاد می گردند.