یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

دو اصل مهم در تقلید

رعایت دو اصل کثرت استماع و تمرین تلاوت، در مرحله تقلید از مسائل بسیار مهم می باشد.