جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

دو راه ایجاد حالت و فرم در صدا

برای ایجاد حالت و فرم در صدا باید حداقل دو کار مهم را انجام داد:

الف): ایجاد نوانس در صدا

ب): استفاده از ولوم در صدا