سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

دو مؤلفه مهم فصاحت

حسن ادا و زیبا تلفظ کردن حروف یکی از مؤلفات مهم فصاحت است.