هدر سایت
- -

راهکارهای آموزش مؤثر در جلسات قرآن (بخش ۲)

? راهکارهای آموزش مؤثر در جلسات قرآن (بخش ۲)
✅ موضوع: جو کلاس و جلسه
❄️ تحقیق و تالیف: محمدکاکاوند

بر اساس مطالعات، تحقیقات میدانی و پژوهش های صورت گرفته توسط دانشمندان حوزه روانشناسی و تدریس، یکی دیگر از موارد مهمی که نقش بسزایی در جریان رشد و یادگیری متعلمین دارد، مسئله جو کلاس است. جو کلاس به معنی وسیع کلمه یعنی حالت یا محیطی که از طریق قواعد و مقررات وضع شده توسط معلم، مدرسه و …، نحوه تعامل معلم با متعلمین و شیوه تنظیم محیط فیزیکی کلاس درس در آن ایجاد می شود. جو کلاس یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل در پیشرفت دانش آموزان است. بر اساس مطالعات و تحقیقات متعدد صورت گرفته در خصوص جو کلاس، بین جو گرم، صمیمی و حمایتی کلاس درس و مشارکت متعلمین در درس و حتی ارزش های مختلف دینی، اجتماعی و … رابطه مستقیم پیدا شده است. ایجاد جو مثبت و ایجاد فضای امنیت روانی مثبت و مبتنی بر پیشرفت در کلاس از جمله ویژگی های یک معلم بسیار خوب شناخته شده است. این موضوع یکی از مواردی است که در جلسات قرآن کریم گاها از آن غفلت می شود و یا کمتر به آن توجه می شود. ضروری است تا با نگاه ویژه و توجه بیشتر نسبت به این موضوع مهم، برنامه ریزی های رفتاری و آموزشی مربوطه صورت پذیرد.
بسیار دیده می شود که جلسات قرآنی دارای جو و فضایی مخرب و مایوس کننده هستند که این نشان از ضعف عمیق در مدیریت جلسه و هدف گذاری آموزشی آن می باشد. بسیاری از جلسات قرآنی نیز با افراط در این موضوع موجبات مشکلات مختلف رفتاری و آموزشی برای متعلمین خود شده اند که این نیز نشان از عدم هدف گذاری آموزشی صحیح می باشد. ایجاد فضای آموزشی همراه با تشویق، ایجاد جذابیت، توجه به اعتماد به نفس و توجه به عزت و شان افراد و همچنین احترام به افراد از جمله مواردی است که لازم است در جلسات قرآنی ما تقویت شده و عنایت بیشتری به آن گردد‌.

در این خصوص مطالب مختلف و متنوعی وجود دارد که ان شاءالله به مرور خدمت عزیزان تقدیم خواهم کرد‌.