هدر سایت
- -

رزونانس

توجه به کیفیت رزونانس صدا از جمله موارد بسیار مهم پردازش صدا می باشد. منظور از رزونانس، محلی از دستگاه تکلم است که صدا در آنجا موجب ایجاد لرزش نماید.


برچسب‌ها: