هدر سایت
- -

روش اوج گیری از درجه 4 بیات

افرادی که توانمندی اجرای قطعات اوج مقام بیات را ندارند و علاقمند به اجرای روش بیات – بیات هستند می توانند از روش اوج گیری از درجه 4 بیات مانند استاد عبدالباسط استفاده کنند. در این روش اوج گیری، قاری از 11 درجه صوتی استفاده خواهد نمود.