زمان استفاده از ترکیبات در ردیف لحنی

زمانی می توان از فن ترکیب در ردیف تلاوت استفاده کرد که مقامی که در حال اجرا است به حد تثبیت موسیقایی رسیده باشد. یعنی مستمعین به جهت تکرار قطعات آت مقام، با آن فضای موسیقایی ارتباط برقرار کرده باشند. مثلاً اگر کسی وارد مقام نهاوند شود و یک نفس نهاوند بخواند و در نفس بعدی از نهاوند وارد مقام راست شود اینکار صحیح نیست زیرا نوعی به هم ریختگی موسیقایی در ذهن مستمع ایجاد خواهد کرد. لذا باید ابتدا چندین بار قطعات فضای نهاوند را اجرا کند و سپس وارد فضای راست شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *