سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

زمان مالکیت تحریرها

تحریر زمانی در مالکیت قاری قرار می گیرد که در قرائت هر کلمه ای، بدون مشکل در اجرای آن، موفق باشد.