یکشنبه, ۲۵ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 11 ربيع أول 1443 - Sunday, 17 October , 2021

سه اصل مهم در تقلید

در تقلید سه اصل مهم مطرح است:

الف): تخصیص – انتخاب اختصاصی یک سبک و تقلید متمرکز از آن

ب): تطبیق – مطابقت دادن ردیف لحنی بر سایر آیات

ج): تکمیل – کامل شدن تقلید از سبک و تسلط عالی بر اجرای تمامی قطعات بکار رفته در آن سبک