جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

سه مرحله در تولید حرف

در تولید هر حرف سه مرحله وجود دارد:

الف): گرایش – به معنی تمایل داشتن به طرف چیزی. مثلاً ما در ذهن خود قصد ادای حرف خاصی را داریم.

ب): گیرش – مثلاً اتصال و قرار گرفتن زبان در مخرج حرف خاصی جهت تلفظ.

ج): رهش – تلفظ و تولید حرف بواسطه گیرش حرف را رهش می گویند. صدای حروف در واقع همان رهش حرف می باشد.