یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

سه موضوع اساسی تقلید

در مرحله تقلید باید به سه موضوع اساسی توجه کرد:

الف): گیرایی و گوش موسیقایی                ب): روش تقلید                ج): مدل لحنی تقلید