سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

سکوت میان قطعات لحنی

زمان بین قطعات لحنی نباید به اندازه ای باشد که باعث ایجاد فاصله و افت در اجرا شود. همچنین زمان بین قطعات نیز نباید آنقدر کوتاه باشد که فرصت ایجاد فضای تفکر و طمأنینه را از شنونده سلب نماید.