جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

شرط انتقال از یک جنس به جنس دیگر

تغییر اجناس موسیقایی اگر باعث ایجاد ایجاد تنافر لحنی نماید، خارج محسوب می شود. در انتقال از یک جنس به جنس دیگر باید به حس و حال، تجانس لحنی و جذابیت نیز توجه نمود.