هدر سایت
- -

شیوه های لحنی در اجرای اوج در تلاوت

اجرای قطعات اوج به سه صورت می باشد:

الف): دفعی – اجرای به یکباره قطعه اوج در طبقات بالای صدا

ب): درجی – انتقال از درجات پایین صدا به درجات بالا

ج): دفعی رفعی – انتقال به درجات بالاتر با استفاده از حالت دفعی. محدوده حصار صدا