هدر سایت
- -

شیوه کلامی و آوایی در آموزش نغمات

در فراگیری نغمات موسیقایی باید دو شیوه کلامی و آوایی را مورد نظر قرار داد. در ارائه نمونه کلامی نیز باید یک نمونه ثابت ارائه گردد تا ذهن متعلم نمونه های مختلف را استماع نکند. اجرای آوایی نغمات باعث شناخت موارد فالش و ناکوکی در صدا نیز خواهد شد.