هدر سایت
- -

صامت خوانی

از جمله مواردی که در تقویت تنظیم ملودی می تواند به قاری کمک کند، صامت خوانی است. همچنین صامت خوانی به قاری کمک می کند تا تصمیم بهتری نسبت به مواضع وقف داشته و قرائت روان تری را داشته باشد. صامت خوانی در ارتقاء مهارتهای لفظی قاری نقش مهمی ایفا می کند.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید