هدر سایت
- -

ضایع شدن حق حرکات

ضایع شدن حق حرکات در دو حالت اتفاق می افتد:

الف): کشیده شدن بیش از حد استاندارد که به آن تمطیط می گویند

ب): کشیده نشدن در حد استاندارد که به آن اختلاس می گویند

 


برچسب‌ها:,