جمعه, ۴ تیر , ۱۴۰۰ - الجمعة 16 ذو القعدة 1442 - Friday, 25 June , 2021

طرق اوج گیری در تلاوت (بسیار مهم)

یکی از مراحل بسیار مهم تلاوت قرآن به روش تحقیق، وجود اوج در تلاوت می باشد. اینکه در چه زمانی باید در تلاوت اوج ایجاد کرد خود دارای توضیحات و نکات مربوطه می باشد. اما در تلاوت به چند روش می توان به اوج صدا منتقل شد. البته روش های زیر به شرط تولید صحیح صدا و ردیف استاندارد لحنی می باشد:

۱ – اوج گیری از طریق اکتاو مقام بیات – روش اساتید محمود رمضان – محمد رفعت – محمد عمران

۲ – اوج گیری از طریق اکتاو مقام راست یا استفاده از درجه ۷ مقام بیات – روش استاد شحات محمد انور

۳ – اوج گیری از طریق درجه ۴ مقام بیات و ورود به مقام راست – روش استاد محمد صدیق منشاوی

۴ – استفاده از درجه ۴ مقام بیات با استفاده از خود مقام بیات – روش اساتید عبدالباسط – محمد محمود طبلاوی

۵ – استفاده از نغمه نوروز راست و ورود به مقام بیات (شروع از راست و ورود به اکتاو بیات)

۶ – استفاده از اکتاو مقام بیات و ورود به راست (شیوه مسابقه ای) – در واقع همان شیوه استاد منشاوی می باشد

۷ – استفاده از مقام شوری و ورود به مقام حجاز – در این روش باید مقام شوری در قسمت توسط مقام بیات اجرا شود تا مقام حجاز در درجه مناسب صوتی قرار گیرد

 

اما در یک دسته بندی کلی تر روش های اوج گیری در تلاوت به چهار روش زیر می باشد:

۱ – استفاده از درجه ۴ با استفاده از مقام راست – شیوه استاد منشاوی

۲ – استفاده از درجه ۴ با استفاده از بیات – روش اساتید عبدالباسط و طبلاوی

۳ – استفاده از درجه ۷ با استفاده از مقام راست – روش استاد شحات

۴ – استفاده از درجه ۸ با استفاده از مقام بیات – روش اساتید محمد عمران – محمد رفعت – محمود رمضان

 


Scroll Up