یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

ظرفیت تنغیمی کلمات

در اجرای درجات هر نغمه ای باید به ظرفیت تنغیمی کلمات دقت کرد. برای مثال کلمه ای که دارای حروف همس یا حرکات کوتاه است این قابلیت را ندارد که یک یا دو درجه صوتی روی آن اجرا شود.