هدر سایت
- -

عامل مطبوعیت و مطلوبیت

در اجرای درجات صوتی همواره باید دو عامل مطبوعیت و مطلوبیت مورد نظر باشد. منظور از مطبوعیت، عدم وجود ناکوکی و منظور از مطلوبیت، جاذبه و زیبا اجرا شدن است.

 

 

 


برچسب‌ها:,