هدر سایت
- -

عدم قطع کردن تلاوت

قطع کردن تلاوت به دلایل مختلف صوتی، نغمی و … صحیح نیست و قاری باید برای هر چیزی آمادگی لازم را داشته باشد. داشتن این آمادگی یکی از مصادیق هوش موسیقایی محسوب می شود.