جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

علامت های وقف در قرآن علامات وضعی است نه تشریعی

علامت های وقف در قرآن علامات وضعی است نه تشریعی. اگر تشریعی باشد تبعیت از آن دستور شرع می باشد در صورتی که تبعیت از علامات وقف اینطور نیستند.