سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت , ۱۴۰۱ - الثلاثاء 16 شوال 1443 - Tuesday, 17 May , 2022

عوامل ارتقاء تنغیم در تلاوت

برای ارتقاء تنغیم باید عوامل ذیل وجود داشته باشد:

زیبایی ملودی – جملات لحنی باید زیبا و اثرگذار باشد. از مهمترین عوامل ارزیابی جمله لحنی، شنیده های قبلی شنونده است.

جذابیت ملودی

فصاحت اجرا – اجرای روان و بدون تکلف جملات لحنی (هرگونه عاملی که موجب کندی در اجرا شود) در فصاحت لحنی محاسبه می شود. کندی در انتقالات صوتی، سُرخوردگی تحریرها، کندی در اجرای تحریرها و … همگی در این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

کیفیت و سلامت اجرا – اجرای سالم وبدون خارج

تحرک در اجرا – انتقال از یک موضع به موضع دیگر

* هر چقدر تحرک جمله لحنی بیشتر باشد، جذابیت و زیبایی کار بیشتر خواهد شد.

استفاده از تکنیک ها و فنون در اجرا – کسی می تواند از فنون و تکنیک ها در تلاوت به شکل هنرمندانه استفاده کند که دو ویژگی ذیل را داشته باشد:

الف): به مرحله تثبیت رسیده باشد – تثبیت یعنی تسلط در اجرا بدون تکلف. کسی که به مرحله تثبیت رسیده باشد می تواند به مرحله خلاقیت و خلق هنر برسد. تمرین و تکرار موجب تثبیت و شکوفایی فکر موسیقایی خواهد شد.

ب): به مرحله فکر رسیده باشد – کسی که نتواند فکر موسیقایی خود را تقویت کند نمی تواند به مرحله تثبیت برسد. فکر موسیقایی نیز با تبعیت از الگو و تکرار و تمرین حاصل می شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید