چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ - الأربعاء 17 شوال 1443 - Wednesday, 18 May , 2022

عوامل افت و خروج

پنج عامل صوتی وجود دارد که عدم توجه به رعایت صددرصدی آن موجب ایجاد افت صدا و خروج های صوتی می گردد:

الف): عدم انتخاب ارتفاع صدای مطلوب و مناسب با توجه به توانایی صوتی

ب): عدم توجه به شدت و حجم صدا که منجر به تغییر طنین می گردد

ج): عدم توجه به نحوه طنین دهی و طنین صدا

د): عدم توجه به مدت و کشش صدا که موجب تغییر در طنین صدا نیز می گردد

ذ): ایجاد افت کوک در اجرای تمامی قسمت های صدا

ر): عدم توجه به طابع صدا – طابع همان طبیعت و حالت طبیعی و اصلی صدا است و با طنین متفاوت است. طنین به آن ویژگی ای گفته می شود که تمایز و شخصیت صدای فرد را تعیین می کند.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید