جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

عوامل مؤثر در حس تلاوت

کاکاوند

عوامل مؤثر در حس تلاوت

مطرح شده در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۴

مجمع قاریان قرآن کریم