هدر سایت
- -

ترسیل و صوت مسترسل

فایل صوتی – ترسیل و صوت مسترسل

 

مطرح شده در جلسه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ مجمع قاریان قرآن کریم