سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

توضیحاتی در خصوص اهمیت اتصال اجناس موسیقایی در تلاوت

کاکاوند

توضیحاتی در خصوص اهمیت اتصال اجناس موسیقایی در تلاوت

جلسه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۴

مجمع قاریان قرآن کریم