یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

عوامل مؤثر بر کیفیت گلیساندو

محمد کاکاوند

عوامل مؤثر بر کیفیت گلیساندو

مطرح شده در جلسه ۸ آبان ماه ۱۳۹۴