هدر سایت
- -

فرود تلاوت

فرود تلاوت باید به شکل متعارف اجرا شود. فرود متعارف تلاوت به چند مورد از جمله ملودی، پرده صدا، قفله و تحریر متناسب قفله بستگی دارد. به طور کلی فرود تلاوت در اکتاو اول صدا اجرا می گردد.