هدر سایت
- -

فرود عرفی

منظور از فرود عرفی در مسابقات، نزدیکی کوک صدا، تطابق جنس صدا و ملودی ملاک است.

 


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید