هدر سایت
- -

فن گزش

اجرای فن گزش بر زیبایی اجرای ملودی و ایجاد تهییج در مستعمین و ایجاد جذابیت نقش اساسی دارد.