دوشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰ - الإثنين 5 ذو القعدة 1442 - Monday, 14 June , 2021

فواصل دستگاههای موسیقی عربی درتلاوت قرآن

?فواصل دستگاههای موسیقی عربی درتلاوت قرآن بشکل زیراست حفظ کردن این فواصل جهت اساتیدوقاریان ممتازضروری است:

?فواصل جنس بیات:
۱ – ۳/۴ – ۳/۴
?فواصل جنس صبا:
۱/۲ – ۳/۴ – ۳/۴
?فواصل جنس رست:
۳/۴ – ۳/۴ – ۱
?فواصل جنس نهاوند:
۱ – ۱/۲ – ۱
?فواصل جنس حجاز:
۱/۲ – ۳/۲ – ۱/۲
?فواصل ثلاثی سه گاه:
۱ – ۳/۴
?فواصل ثلاثی مستعار:
۱/۲ – ۵/۴
?فواصل جنس عجم:
۱/۲ – ۱ – ۱
?فواصل جنس چهارگاه:
۱/۲ – ۱ – ۱
?فواصل جنس زمزم:
۱/۲ – ۱ – ۱/۲
?فواصل عقد اثرکرد:
۱/۲ – ۳/۲ – ۱ – ۱/۲
?فواصل عقد نوا اثر:
۱/۲ – ۳/۲ – ۱/۲ – ۱
?فواصل جنس کرد:
۱ – ۱ – ۱/۲

یادگیری فواصل فوق در سرعت آموزش یک قاری تاثیر دارد وازلحاظ تشخیص صحیح موسیقائی یک مقام یا یک دستگاه، به قاری کمک میکند.  حداقل حسن یادگیری فواصل فوق این است که قاری میتواند با یک نگاه به فواصل یک دستگاه سریعا تشخیص دهدکه آن مقام از چه اجناسی تشکیل یافته وباتغییر جنس فرعی آن(جنس بالا)سریعا میتواندمقام راباتوجه به معنی آیه تغییردهد


Scroll Up