یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

قدرت تصمیم گیری نغمی

 

یکی از فاکتورهایی که باعث تمایز قراء از یکدیگر می شود توجه به قدرت تصمیم گیری برای اجرای یک فعل نغمی است. اینکه در یک لحظه قاری تصمیم می گیرد که چگونه بخواند و در عین حال آهنگ سازی کند نیاز به ضریب هوشی و استعداد دارد.