هدر سایت
- -

قدرت تنغیم

بخش مهمی از قدرت تنغیم به وجود تعداد درجات صوتی و کیفیت جابجایی آنها بستگی دارد.

 


برچسب‌ها:,