سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

قفلات از نظر ساختار موسیقایی

قفلات از نظر ساختار موسیقایی به دو دسته قفلات تشویقی و قفلات اشباعی تقسیم می شوند. قفلات تشویقی و اشباعی ارتباط با مفهوم عبارات و جملات دارند.