هدر سایت
- -

لحن شجی و نغمه شجیه

لحن شجی و نغمه شجیه به آن حالتی از اجرای نغمه گفته می شود که موجب بروز احساسات و تهییج شنوندگان می گردد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید