یکشنبه, ۲۵ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 11 ربيع أول 1443 - Sunday, 17 October , 2021

محل اجرای اوج

محل اجرای اوج در کلمات باید با توجه به ظرفیت تنغیمی کلمات صورت پذیرد.