هدر سایت
- -

مدلاسیون پرده

مدلاسیون پرده به شکل های مختلف قابل اجراست و تنوع در مدولاسیون پرده موجب تنوع در اجرای ردیف ها می شود. این مسئله به شکل تلوین و شکل بافت موسیقایی نیز کمک کرده و حتی می تواند به عنوان یک امضای هنری نیز شناخته شود. توجه به مدولاسیون پرده از نوع پرشی موجب تغییر بافت موسیقایی و فعال شدن حرکات لحنی و حرکت ملودی می شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید