هدر سایت
- -

مدولاسیون پرده

بهره گیری از شیوه های مختلف مدولاسیون پرده بر زیبایی و جاذبه اجرای ملودی می افزاید. مدولاسیون پرده به صورت کلی به دو دسته پرشی و پویشی تقسیم می شود.