هدر سایت
- -

مرحله تطبیق

جهت ارتقاء سطح تسلط، پس از مرحله تقلید، مرحله تطبیق فرا می رسد و متعلم باید آموخته های خود را در موضع دیگری از قرآن کریم اجرا نماید تا میزان کیفیت تنظیم و آهنگ سازی وی ارتقاء پیدا کند. در مرحله تطبیق، مهارتهای متعددی فراگرفته می شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید