جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

مشهورترین درجات صوتی مقام بیات

مشهورترین درجات صوتی مقام بیات، درجات اول یا دوکا (دوگاه) و درجه چهارم یا نوا می باشد. بسیاری از قراء از دو درجه یاد شده تلاوت خود را آغاز می کنند.