شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱ - السبت 3 جماد أول 1444 - Saturday, 26 November , 2022

مشکلات مختلف کمبود نفس

کم بودن توانایی در طول نفس می تواند مشکلات مختلفی را بوجود آورد که به آن اشاره می گردد:

الف): کاهش قدرت تنغیم                                                          ب): کمتر شدن کمیت تحریرها

ج): کم شدن کیفیت و حالات مختلف انعطاف صدا                          د): ایجاد مشکلات متعدد وقف و ابتدا

ذ): ایجاد حس کم اعتمادی در خواننده


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید