یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

مصادیق تحرک در تنغیم

مصادیق تحرک در تنغیم به شرح زیر می باشد:

الف): مواکله (انتقالات صوتی) مانند طباق، لگاتو و …

 ب): تحویلات و ترکیبات نغمی

ج): تغییر، تعویض و تنوع ملودی ها

د): تحریرها (تنوع در فرم و حالت، کاهش و افزایش سرعت تحریرها، کمیت و تعداد تحریرها و … )

ز): قفلات (تنوع در استفاده قفلات شامل قفلات نصفه، کامله، خادعه و … )

ط): فنون (سکت، فن خفض الصوت، فن فتح الصوت، ویبراسیون و … )