یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

معنی تصویر در اجرای نغمات

بسیاری از نغمات و ردیف هایی که در تلاوت مورد استفاده قرار می گیرد به صورت تصویر اجرا می گردد. تصویر به معنی اجرای آن نغمه در درجه ای به غیر از درجه اصلی و تعریف شده آن مقام بر روی سلّم موسیقایی مقامی عرب می باشد.