جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

معنی لحن

در میان متخصص فن خوانندگی، به کیفیت صداپردازی و کیفیت قرائت کلمات و اداء، اصطلاحاً عنوان لحن گفته می شود.