دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

مفهوم دانگ

به چهار صدای اول هر مقام، جنس یا دانگ گفته می شود. چهار صدای اول هر مقام در واقع شکل و شخصیت هر مقام می باشد.