یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

مفهوم صُوَیت

به صدای قلقله، صُوَیت گفته می شود. صُوَیت اسم مصغر صوت بوده و به معنی صدای کوچک و جزئی می باشد.