مقام حجاز

نمونه های صوتی به مرور در سایت بارگزاری می گردد

 

ردیف های اصلی مقام حجاز

حجاز دوگاه

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

 

حجاز نوا

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

حجاز حسینی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

 

حجاز اوج و حجاز عجمی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

حجاز کردان

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

حجاز محیر

 نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

 

تلوین ردیف های مقام حجاز با یکدیگر

 حجاز محیر و حجاز نوا

 حجازحسینی، حجاز اوج و حجاز محیر

 حجاز حسینی + حجاز عجمی + عُزّال

 حجاز حسینی و محیر

نهاوند نوا و راست رهاوی و حجاز محیر

مقام عُزّال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *